MISI VISI

MISI, VISI AKADEMIK, MOTO & PIAGAM PELANGGAN SS1


HALATUJU BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK: MISI
Memberi pendidikan terbaik kepada semua murid untuk melahirkan warganegara yang berkualiti berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

HALATUJU BIDANG KEBITARAAN AKADEMIK: VISI
SK SS1 akan menjadi antara sekolah terbilang di peringkat kebangsaan pada tahun 2012.

MOTO SEKOLAH
Perkhidmatan lebih diutamakan dari diri
(Service above Self)

SLOGAN SEKOLAH
SKSS1 Boleh

PIAGAM PELANGGAN
  1. Murid dididik menguasai 3M melalui Bahasa Melayu dan Inggeris
  2. Murid tidak menguasai 3M diberi pendidikan pemulihan
  3. Murid Islam menguasai fardhu ain dan semua murid mengamalkan akhlak mulia
  4. Murid memahami, meminati dan menyertai aktiviti amal, kesenian dan reakreasi
  5. Warga sekolah bersama mengembangkan bakat, kreativiti, menjaga kesihatan dan kecergasan diri
  6. Mengamalkan sikap dan perlakuan berasaskan nilai murni dan etika kerja
  7. Bekerjasama dengan semua pihak untuk penambahbaikan sekolah demi kecemerlangan pendidikan
  8. Bersedia menerima pandangan, teguran dan
  9. Cadangan dalam usaha menangani pelbagai cabaran